Låt oss sköta ditt behov av bemanning med pigga ungdomar!

Om Juniorbolaget

Juniorbolaget är ett bemanningsföretag som hyr ut ung arbetskraft på timbasis. Vi vill hjälpa företag att fylla upp personalbristen samtidigt som vi stödjer unga människor att bli en
del av ett produktivt samhälle.

Våra tjänster

Juniorbolaget levererar ung arbetskraft till privat och offentlig marknad. Vi samarbetar med företag som är i behov av rekrytering, bemanning eller företagstjänster. Vi hyr ut juniorer för både korta och långa uppdrag.

Jobba hos oss

Är du mellan 18-30 år och vill arbeta? Juniorbolaget erbjuder timanställningar inom olika branscher. Hos oss finns alltid ett behov av flexibla personer med stort engagemang.
Gå in och anmäl ditt intresse här

Lisa Andén

Vi satsar på ungdomarna!

Vår uppfattning av unga på arbetsmarknaden idag är att många är misstrodda och inte får chansen att känna sig delaktiga och behövda. Vi behöver de unga! De är lättlärda, flexibla och glada att ha i sitt arbetslag.

Juniorbolagets anställda får själva vara med och välja vilka uppdrag de vill ta vilket kan vara hemligheten bakom engagemanget och framgången. Vi ska kunna ställa krav på arbetsprestationerna och utbetala löner som stödjer detta. När vi ger stöd, tillit och ställer krav skapar vi harmoniska medarbetare som vill leverera.

Vi är Sveriges mest motiverade arbetslag

Juniorbolaget är det yngsta av bolagen i vår bolagsgrupp. Vi timanställer ungdomar mellan 18 och 30 år som vill komma ut i arbetslivet. Juniorbolaget bistår företag med bemanning och tjänster samt agerar rekryteringspartner vid permanent anställning. På den privata marknaden utför vi hantverksjobb i
kombination med senior från Seniorbolaget.

Seniorbolaget finns idag i över 100 kommuner med ca 2 300 medarbetare.

Lisa Andén, Affärsansvarig Juniorbolaget